Beschrijvend CV

Beschrijvend CV van Carla Roose

Geboren: 26 juli 1955 te Vlissingen.

In 1972 gestart in de ziekenverzorging en na een aantal jaren praktijk verder gestudeerd via de Sociale Academie HBO-IW (1991 diploma), Kaderopleiding Gezondheidszorg ( 1993 diploma behaald), opleiding tot verpleegkundige via de HBO-V cum laude afgerond (1994 diploma behaald), docentenbevoegdheid BVE (1997 diploma behaald) en HBO-Management (1998 diploma behaald).

Carla heeft praktijkervaring in alle sectoren van de hulpverlening: ouderenzorg, (verstandelijk en lichamelijk) gehandicaptenzorg, terminale thuiszorg, psychiatrie en ziekenhuis.

Zij heeft daar veelal haar pioniersbehoeften gestalte kunnen geven.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Het ontwikkelen en tot stand helpen komen van een inservice-opleiding voor ziekenverzorgende in Der Boede (school voor ziekenverzorgenden)
 • Pilot coördineren m.b.t. prostituee bezoeken mogelijk maken voor mensen met een lichamelijke beperking, waardoor dit maatschappelijk geaccepteerd werd
 • Aan de wieg gestaan van het opzetten van terminale thuiszorg
 • Verandertraject geleid van omvorming liefdadigheidsinstelling naar professionele instelling Beschermende Woonvorm voor ex-psychiatrische patiënten
 • Samenwerking tot stand gebracht tussen BW’s en Psychiatrisch ziekenhuis
 • Voor de Federatie van Ouderverenigingen (FvO zit tegenwoordig in het Klaverblad) diverse cursussen voor ouders met een kind met een verstandelijke beperking ontwikkeld
 • In samenwerking met de zorgverzekeraar VGZ en het Ministerie van Volksgezondheid een persoonlijk zorgplan ontwikkeld waardoor ouders een Persoonsgebonden Budget (PGB) konden aanvragen
 • Protocol gemaakt in samenwerking met de kinderartsen en gynaecologen rondom de geboorte van een gehandicapt kind

 

Na vele jaren praktijkervaring wilde zij die ervaringen delen met mensen die in de zorg gaan werken. Na het behalen van de lesbevoegdheid bouwde zij zich een stevige reputatie op in de zorgopleidingen van de School voor Verpleegkundigen in Goes en (na de fusie met het IGO) bij het Zeeuws Instituut voor Zorgopleidingen, dat later weer is overgegaan in het ROC Zeeland, tegenwoordig Scalda.

Het bleek dat er vooral behoefte was aan (bij)scholingen en incompany trainingen.

Na haar docentenbevoegdheid gehaald te hebben was haar droom een feit.
Wat is er idealer dan alle kennis en gedrevenheid te delen met de mensen die in de dagelijkse praktijk dit uitvoeren?

Kennis verbreden en weten wat er op de werkvloer praktisch omgezet kan worden, medewerkers toerusten met praktische instrumenten en methodieken, inspelen op actualiteiten in de zorgverlening, dit alles vraagt maatwerk.
Eén van de onderdelen van dit maatwerk is een vraaggestuurd persoonlijk zorgplan dat zich leent voor omzetting naar budgettering. Carla is, i.s.m. de zorgverzekeraars, oudervertegenwoordigers en het Ministerie van Volksgezondheid nauw betrokken geweest in het budgetteringstraject voor de gehandicaptenzorg (PGB).

Toen het ROC Zeeland een feit was, is zij in 1998 samen met een collega overgestapt naar de Competence Group, waar zij samen de latere zelfstandige trainingspoot Competence Training & Coaching BV gestalte hebben gegeven.

 

In 2001 is deze BV overgenomen door de Hogeschool Zeeland en heeft het de naam Pushz BV gekregen.

Bij Pushz, de commerciële dochter van de Hogeschool Zeeland, is zij zich met name als seniortrainer gaan richten op communicatietrainingen en ontwikkeling van maatwerkopleidingen.

Zij heeft voor de Hogere Management opleiding een praktische omslag ontwikkeld, waardoor deze meer op de organisaties toegespitst kon worden. Daarbij was zij de senior programmaleider en heeft zij de modules: HRM, Verandermanagement, Persoonlijk Ontwikkelingsprofiel en Conflictmanagement opnieuw ontwikkeld en de uitvoering voor haar rekening genomen als seniortrainer.

 

Daarna is zij meerdere activiteiten gaan ontwikkelen richting onderwijs en overheid, waaruit ook vele coachingstrajecten door haar zijn uitgevoerd en ook nu nog een groot deel van haar werkzaamheden zijn. Tevens heeft zij in meerdere sectoren ( o.a. in woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking) als interimdeskundige haar ervaringen opgedaan.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Voor het Openbaar Ministerie heeft zij een maatwerk managementopleiding en timemanagement ontwikkeld en uitgevoerd.
 • Voor de Politie Zeeland heeft zij twee nieuwe duale opleidingen ontwikkeld en uitgevoerd, waar ook de Landelijke Politie en de buitenlandse politie erg in geïnteresseerd zijn.
 • Voor het Oosterschelde Ziekenhuis (Adm. De Ruyterzhs) heeft zij het gehele bijscholingstraject Voorbehouden Handelingen in het kader van de BIG ontwikkeld en was daar programmaleider van.
 • De Huisartsenposten in Zeeland heeft zij ondersteund in hun opzet en heeft de medewerkers getraind.
 • Meerdere specialisten in ADRZ heeft zij gecoacht.

Enkele andere velden waar zij in getraind heeft zijn:Kinderopvang / tandartsenpraktijken/  Rijkswaterstaat / NORT Zeeland en Brabant / en vele zorginstellingen.

Daarnaast heeft zij diverse oudergroepen van mensen met een verstandelijke beperking ondersteund in ouderinitiatieven tot het opzetten van een eigen woonvorm en een levensboek voor en met hen ontwikkeld.

Onderwerpen die o.a. door haar ontwikkeld en getraind zijn: klantgericht denken en werken / teambuilding / timemanagement / functioneringsgesprekken / ziekteverzuim/ persoonlijk vakmanschap / vergadertechnieken / zorgplanontwikkeling / levensboek / psychisch ziek zijn / persoonlijke ontwikkeling en alle mogelijke onderwerpen op het gebied van communicatie.

Omdat per 01-01-2006 de werkzaamheden van Pushz BV. beëindigd werden, heeft zij besloten om voor zichzelf te gaan werken en dus haar eigen bedrijf te gaan starten.

Per 1 maart 2006 is haar eigen bedrijf Carla Roose TMI, Trainer, Mental coach, Interimdeskundige van start gegaan.

Haar eerste opdracht was om een opleiding te ontwikkelen en uit te voeren voor Rijkswaterstaat Zeeland met de naam Managers met lef. Deze opleiding gaf gekwalificeerde medewerkers de mogelijkheid om de uitdaging aan te gaan om zich te ontwikkelen tot een Manager met lef, waardoor zij konden solliciteren naar een hogere functie binnen Rijkswaterstaat.

Dit was een succesvol traject.

 

Intussen was Rijkswaterstaat landelijk druk bezig om in aanmerking te komen voor de pilot m.b.t. afstandsbediening van de sluizen en bruggen in Zeeland (MOBZ). Zij kregen hiervoor de toestemming van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 

Carla werd gevraagd om dit gigantische verandertraject als trainer te trekken.

Er werd gestart met een pilotgroep (omgedoopt als koplopersgroep) om de eerste barrières naar voren te laten komen.

Een jaar lang hebben zij samen met Carla de kar getrokken en zijn er veel ontwikkelingen tot stand gekomen; is er een communicatiestructuur door Carla opgezet en een plan van aanpak gemaakt om een leertraject uit te zetten voor alle medewerkers van de sluizen en bruggen.

Carla heeft 6 groepen medewerkers getraind en de medewerkers vooral geleerd hun weerstand om te zetten van reactief naar proactief. Dat dit de spreekwoordelijke bloed, zweet en tranen heeft gekost, mag voor zich spreken!

Een belangrijke eindconclusie uit dit verandertraject is: communicatie waardoor draagvlak ontstaat is van essentieel belang en degene die het verandertraject uitvoert / coördineert/ traint moet niet in dienst zijn van de organisatie.
 

Naast de trainingen is/wordt Carla ook voor vele coachingstrajecten gevraagd, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal staat.
Een mooi voorbeeld hiervan is het coachingstraject “(her)professionalisering wijkverpleging Eilandzorg te Zierikzee.

Daarnaast is zij deskundig in het begeleiden / coachen van mensen met een burn-out.

De gezondheidszorg is steeds als een rode draad door dit alles heen blijven lopen.

Als ze er tijd voor heeft, is Carla ook graag werkzaam in de terminale thuiszorg als HBO-verpleegkundige i.s.m. IRIZ Thuiszorg / Carematch / Buurtzorgpension / Zorgzuster.

.