Interim

Zoals de betekenis van het woord interim al zegt, is het mogelijk om Carla Roose als tijdelijke kracht in te huren.

 

Vanuit een brede werkervaring, gecombineerd met een professionele deskundigheid op het gebied van communicatie, flexibiliteit, draagvlak creëren, afstand en nabijheid is zij inzetbaar op velerlei gebied.

 

Interim werk omvat in essentie de drie-eenheid van:

  • Adviseren
  • Operationeel managen
  • Implementeren van veranderingen / verbetering
     

Een interim wordt tijdelijk ingehuurd voor een gerichte opdracht. De interim biedt extra deskundigheid ter versterking van de organisatie, waardoor een toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor de opdrachtgever.

Er dienen geen emotionele banden met de organisatie te zijn, waardoor efficiënt en zakelijk gewerkt kan worden.

Een interim kan zorgen voor een frisse blik van buiten, voor het stellen van moeilijke vragen en het nemen van zware besluiten.

 

Er kunnen diverse redenen zijn om een interim aan te trekken.

Dat kan o.a. zijn bij:

  • langdurige ziekte van een manager;
  • om een grote verandering tot stand te laten komen;
  • om een impasse te doorbreken;
  • om de juiste mens op de juiste plaats te krijgen (meerdere kapiteins op een schip);
  • om een veranderingstraject in goede banen te leiden.

 

WERKWIJZE

De opdrachtgever beschrijft een correcte en heldere opdrachtdefinitie, afgestemd op de missie van de organisatie en gebaseerd op een duidelijke analyse van de situatie.

Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt wat voor beide partijen acceptabel is en waardoor aan een gemeenschappelijk doel gewerkt kan worden.

Er worden afspraken gemaakt met betrekking tot communicatie en terugkoppeling over het te behalen doel.

Er wordt een tijdsplan gemaakt met daarin de gewenste fasen.

De bevoegdheden van de interim worden duidelijk beschreven.

De financiële afspraken worden vastgelegd.

 

De kracht van respect is luisteren naar de beleving van de ander.