MBTI

 

Informatie m.b.t. het internationale instrument MBTI (Myers Briggs Type Indicator).

Dit fantastische instrument (gestoeld op de theorie van Carl Jung) kan zowel individueel als in teams toegepast worden.

Het MBTI instrument is door Isabel Myers en Katherine Briggs (moeder en dochter) ontwikkeld om de theorie van Carl Jung (psychiater)over psychologische types begrijpelijk en toepasbaar te maken voor iedereen.

Zij zijn beiden geen psychologen, maar vanuit een droombeeld, dat is ontstaan tijdens de 2e WO dacht Katherine Briggs, dat als iedereen elkaar beter zou begrijpen er geen oorlog meer zou zijn.

Na ruim 50 jaar onderzoek en ontwikkeling en duizenden wetenschappelijke studies is het huidige instrument uitgegroeid tot het meest gebruikte instrument om inzicht te krijgen in normale persoonlijkheidsverschillen.

Hoe mensen op het werk presteren hangt niet alleen af van hun opleiding, vaardigheden en ervaring, maar wordt ook in hoge mate beïnvloed door hun eigen aard en voorkeuren. Deze aangeboren voorkeuren bepalen hoe wij situaties waarnemen, welke besluiten we nemen en hoe we ons opstellen ten opzichte van onze omgeving. Persoonlijke voorkeuren liggen aan de basis van onze gedragingen.

Je kunt het gebruiken voor o.a. zelfkennis + persoonlijke ontwikkeling, coaching, teambuilding, conflicthantering, stressmanagement en verandermanagement.

MBTI gaat over eigen voorkeuren en geeft zowel inzicht aan de persoon zelf, als aan diegenen die bij hem/haar betrokken zijn.

Het laat zien waarom sommige mensen wel goed samen in een project of op een afdeling kunnen werken en waarom dat in sommige gevallen totaal niet lukt.

MBTI gaat over eigen voorkeuren.

Er zijn 8 voorkeuren en iedereen gebruikt ze alle 8, maar vanuit een aangeboren voorkeur om bepaalde gedragingen voorrang te geven zal je een keuze maken uit 1 van beiden.

 

De 8 voorkeuren zijn:

  • Extraversion/Introversion (E/I)

Niet te verwarren met extravert/ introvert. Het heeft niets te maken met sociaal zijn of verlegen.

Het gaat erom waar je energie vandaan haalt; uit de buitenwereld of je innerlijke wereld.

 

  • Sensing / Intuition (S/N)

Hoe neem je het liefst informatie op. Ben je meer geneigd realistisch en op feiten gebaseerd te kijken, of richt je je liever op het creatieve en vernieuwende.

  • Thinking / Feeling (T/F)

Hoe neem je beslissingen. Ben je meer taakgericht of juist mensgericht. Neem je besluiten op basis van logica en analyse, of laat je je meer leiden door persoonlijke waarden en/of harmonie.

  • Judging / Perceiving (J/P)

Hoe ga je om met de buitenwereld. Ga je liever planmatig en gestructureerd te werk of ben je productiever wanneer je ruimte laat voor keuzemogelijkheden en onder tijdsdruk werkt.

Dit fantastische instrument mag alleen door gekwalificeerde professionals worden gehanteerd.

Een ieder krijgt een uitgebreid rapport, dat de uitwerking is van een eerder ingevulde vragenlijst, waardoor het inzicht in de eigen en andermans persoonlijkheid vergroot kan worden.

Dit is een vertrouwelijk rapport, dat  alleen aan jou uitgereikt wordt, niet aan derden. Je mag zelf wel bepalen of je dat met anderen wilt delen.

Het is geen beoordelend rapport waarin vaardigheden of bekwaamheden in gemeten worden; er zijn ook geen goede of foute antwoorden. Jouw persoonlijke voorkeuren komen in beeld.

Door de voorkeuren in beeld te brengen, kun je in totaal 16 verschillende voorkeurstypes onderscheiden, waardoor je gedragspatronen beter kunt herkennen en voorspellen. Op deze manier breng je diversiteit tussen mensen in beeld en ontstaat er meer begrip. Elk type vertoont immers zijn eigen sterkte kanten, zwakheden, communicatiestijl en ontwikkelingsvermogen.

Dit instrument kan zowel voor individuele coaching als voor teambuilding een basis leggen om tot grote prestaties te komen.

Na uitleg over alle kenmerken van het instrument in een trainingsopzet, kan er aansluitend een actieve teambuildingsdag georganiseerd worden, waarin men ook ervaart wat MBTI inhoudt.

Wilt u uw medewerker(s) ook de kans geven om tot inzicht te komen waarom men handelt en hoe men functioneert en de kans zich tot succesvolle teams te kunnen ontwikkelen?

Neem dan contact op met Carla Roose, gekwalificeerd MBTI Step I en II coach/trainer.

Graag leg ik u in een persoonlijk gesprek uit waar dit instrument voor staat en wat het voor uw medewerkers en uw organisatie kan betekenen.

Vindt u het ook belangrijk om te investeren in uw medewerkers en hen als het kapitaal van uw organisatie te zien?

Persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en een optimale organisatie staan centraal in het motto van Carla Roose, wanneer er gesproken wordt over maatwerk!

Uw vraag staat centraal en ik probeer een gepast aanbod voor u te presenteren.

 

Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen; maar als je ver wilt komen, moet je samen gaan!

 

 

Wilt u meer informatie over de achtergronden van MBTI, dan kunt u de site bekijken van OPP Nederland: www.opp.eu.com; ® OPP en het OPP logo zijn geregistreerde handelsmerken van OPP Ltd. ® MBTI is een geregistreerd handelsmerk van de Myers-Briggs Type Indicator Trust. OPP Ltd heeft de licentie om het handelsmerk in Europa te gebruiken.)