Mental coach

WAT IS COACHING

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie.

De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces.

Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald.

Het centrale doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

De coachee bepaalt zelf, en/of samen met opdrachtgever, het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De coachee blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Gesprekken tussen coach en gecoachte hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen.

Coaching is: Motivatie opgang brengen om te veranderen.

De gecoachte maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben bij burn-out.

Carla Roose is zeer deskundig in het coachen van burn-out trajecten.