Missie

Ieder mens en ieder team heeft zijn kwaliteiten.

De één laat dat beter zien dan de ander; de ene organisatie daagt daar meer toe uit dan de andere.

Soms kan het nodig zijn, dat een externe trainer / coach een medewerker en/of een team hier meer duidelijkheid over verschaft.
 

  • Waarom laat een medewerker zijn/haar kwaliteiten niet zien;
  • Wat is de rol van de leidinggevende of de collega’s hierbij;
  • Wat is de rol van de organisatiecultuur hierin;
  • Is die medewerker zich wel bewust van die situatie;
  • Weet het team wel welke invloeden er spelen;
  • Hoe is het draagvlak van samenwerking;
  • Welke communicatiestructuur heeft hier invloed op;
  • Hoe ontwikkel je zelfvertrouwen;

Kortom: wat is er nodig om alle (verborgen) kwaliteiten optimaal functioneel te laten zijn?
 

Carla Roose is een trainer / coach, die een sfeer weet te creëren waardoor mensen zich veilig voelen “om zich te tonen”.

Door haar observatie- en intuïtief vermogen weet zij binnen korte termijn zicht te krijgen op de situatie.

Door haar brede ervaringen (h)erkent zij de mens achter de mens, hoort zij wat er niet gezegd wordt en doorziet zij processen.
 

Ieder mens is uniek en verdient het om zich zodanig bewust te zijn/worden van zijn/haar (on)mogelijkheden, dat een mens en een organisatie meer is/wordt dan de som der delen.

Het is niet moeilijk om een wond te maken;

Een herstelplan vraagt kennis, kunde en kracht!