Training

Het doel van een training is dat deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden leren die ze kunnen toepassen in hun werk. Daarom is de praktijk van de persoon of de groep een belangrijk vertrekpunt.

 

Iedere medewerker bezit kwaliteiten; elk team is een bundeling van kwaliteiten. De kunst is om die kwaliteiten optimaal te benutten en in te zetten. Daarvoor moet je ze wel goed in beeld krijgen en medewerkers bewust laten worden van de effectiviteit hiervan.

Training kan op diverse onderdelen zowel persoonlijk als in teamverband hier een grote bijdrage aan leveren.

 

Carla Roose TMI biedt een groot scala van trainingen aan, op ieder niveau.

 

Een greep uit dit scala:

 

 • Verandermanagement

Veranderingen brengen stress en weerstand. Hoe gaat u hiermee om?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Omgaan met weerstand
 • Stressbestendigheid
 • Rol + positie
 • Zelfsturing
 • Motivatie
 • Beïnvloeden
 • Gedrag
 • Visie + strategie

 

 • Conflictmanagement

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor. Hoe denkt u over conflicten? Vindt u een conflict altijd negatief of zitten er misschien ook positieve kanten aan?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Stijlen
 • Rollen
 • Oplossingen
 • Bemiddelen
 • (De-) escalatie

 

 • Timemanagement

Kent u dat gevoel van teveel werk, hoge werkdruk, teveel korte termijn activiteiten, zaken niet afkrijgen?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Effectiviteit
 • Efficiëncy
 • Prioriteiten stellen
 • Assertiviteit
 • Onderhandelen
 • Delegeren
   
 • Leiderschap

Wie bent u en hoe geeft u invulling aan leiderschap? In hoeverre is uw zelfbeeld van invloed op uw stijl van leidinggeven?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Stijlen
 • Initiërend vermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Besluitvaardigheid
 • Motiveren
 • Overtuigingskracht

 

 • Persoonlijke effectiviteit

Kent u uw kwaliteiten en benut u ze ook? Wat is uw kracht / zwakte? Waar liggen uw uitdagingen?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Communiceren
 • Assertiviteit
 • Omgaan met veranderingen + stress
 • Kwadranten
 • Inzicht in eigen kunnen en rol
 • Gedrag

 

 • Communicatietechnieken

Mensen zenden nooit slechts 1 boodschap uit. Het zijn er minstens 2: 1 op inhouds- en 1 op betrekkingsniveau; oftewel communicatie en metacommunicatie.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Zenden + ontvangen
 • (Non-)verbaal
 • Feedback
 • Overtuigen
 • Presenteren
 • Communicatiestijlen

 

 • Vergadertechnieken

Kent u dat ook: eindeloze vergaderingen, waar uiteindelijk te weinig beslissingen genomen worden en waar slecht naar elkaar geluisterd wordt? Mensen die niets zeggen, niet voorbereid zijn, onderonsjes hebben?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Randvoorwaarden
 • Agenda
 • Spelregels
 • Tijdbewaking
 • Rollen

 

 • Samenwerking

Samenwerking is een middel om een bepaald doel of resultaat te behalen. Door de verscheidenheid van mensen is samenwerken vaak een moeilijke opgave.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Draagvlak
 • Vertrouwen
 • Rollen
 • Kwadranten
 • Communicatie
 • Gedrag

 

 • Omgaan met agressie en geweld

Wanneer overschrijdt iemand andermans grenzen? Wanneer berokkent iemand de ander bewust schade? Hoe om te gaan met geweld?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Agressie (h)erkennen
 • Soorten agressie
 • Tactieken
 • Roos van Leary
 • (De-)escalatie

 

 • Psychiatrische ziektebeelden en medicatie

In deze training wordt puur maatwerk geleverd. De vraag van de klant staat centraal. De gevraagde ziektebeelden worden theoretisch besproken, waarna de dagelijkse praktijk en eigen casuïstiek een grote rol spelen. Oefeningen (mogelijk met video-opnames) bootsen de praktijk na, waarna er handreikingen worden geleverd om hier praktisch mee om te gaan.

Bewustwording van eigen houding en gedrag en dat van anderen is een belangrijk item.

 

 • Klantgericht werken

Is voor u de klant koning? Waar liggen uw grenzen? Bent u het visitekaartje van de organisatie?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Gastvrijheid
 • Normen en waarden
 • Onderhandelen
 • Communicatietechnieken
 • Grenzen bewaken
 • De kunst van …..

 

 • Teambuilding

Hoe maak je van een groep individuen een hecht team, dat begrijpt hoe een ieder in elkaar steekt en ernaar streeft om het gezamenlijke doel ook samen te bereiken?

Teambuilding kan zowel indoor als outdoor aangeboden worden. Dit kan zowel in meerdere dagen aaneengesloten als met tussenpozen. Ook kunt u ervoor kiezen om 1 dag met name indoor de theoretische kant te belichten na enkele vooropdrachten en daarna outdoor dit praktisch te vertalen.

MBTI is een prachtig instrument om hieraan een zeer gedegen basis ten grondslag te leggen, dat zijn weerga niet kent en in lengte van jaren zijn uitwerking zal hebben. (zie item MBTI)

Teambuilding is een maatwerk traject met een gedegen voorbereiding.

 

 

 

Medewerkers zijn het kapitaal van uw organisatie!