Werkwijze

De inhoud en het doel wordt vastgelegd in de offerte na het intakegesprek met de coach, degene die gecoacht gaat worden (de coachee) en de opdrachtgever.

Aan de hand van praktische en eigen casuïstiek komen de onderwerpen rondom de inhoud en het doel aan de orde.
Korte theoretische toelichtingen zullen deze casuïstiek aanvullen.

Na elke bijeenkomst maakt degene die gecoacht wordt een verslag m.b.t. zijn/haar ervaringen, dat hij/zij mailt naar de coach.
Dit verslag zal als vertrouwelijk behandeld worden, evenals datgene wat besproken wordt tijdens het coachingsgesprek.
De coachee bepaalt zelf wat hij/zij daarvan communiceert met de opdrachtgever.

Tijdens tussentijdse evaluatie(s) wordt besproken wat de behaalde resultaten tot dan toe zijn, zowel bij de coachee als in zijn/haar werkomgeving. Dit wordt vooraf besproken tussen coachee en coach. Zo nodig worden doelen bijgesteld.

De coaching zal bij voorkeur plaatsvinden in het kantoor van Carla Roose TMI te Wolphaartsdijk en de data worden nader bepaald in overleg met de coach.

Opzet is om 6 tot 7 (zes tot zeven) bijeenkomsten te plannen, met de mogelijkheid voor tussentijdse evaluatie en uitbreiding van het aantal bijeenkomsten.

Elke bijeenkomst zal maximaal 2 uur duren.

Aan het eind van het traject zal de coachee een eindverslag maken, dat tijdens een eindgesprek met de coachee, opdrachtgever en coach besproken zal worden.

 

ZOEK PLEZIER IN JE WERK EN WERK MET PLEZIER!