Chronologisch CV

1967 – 1971        MULO-A diploma
1972 – 1974        Opleiding ziekenverzorging in Huize de Werfkampen
                          (tegenwoordig Ter Weel) Rilland-Bath; diploma behaald
1974 – 1975        gediplomeerd ziekenverzorgende Huize de Werfkampen
1975 – 1976        Bethesda-St. Joseph ziekenhuis, Vlissingen
                          (tegenwoordig Admiraal De Ruyter zhs) afd. Neurologie
                          en Psychiatrie
1976 – 1978        Verpleeghuis Der Boede, Koudekerke
                          (tegenwoordig SVRZ); docente/praktijkbegeleidster.
                          Grote bijdrage geleverd aan totstandkoming
                          inservice-opleiding ziekenverzorgende
1978 – 1980        Verzorgingstehuis St. Willibrord, Middelburg
                          (tegenwoordig St. Werkt voor Ouderen); gedurende
                          verbouwingstraject zorgcoördinator aanleunwoningen
1980 – 1981        Oproepkracht Der Boede/ Ter Valcke
                          (in 1980 geboorte 1e kind)
1981 – 1983        De Schans, tehuis voor lichamelijk gehandicapten
                          jongeren (tegenwoordig Gors); begeleidster en traject
                          voor prostituee-bezoek aan lichamelijk beperkten
                          opgezet
1983 – 1988        Verzorgingstehuis Schild en Hof ( tegenwoordig
                          Randhof) Goes; nachtdienst (1983 geboorte tweeling).
1988 – 1989        Terminale thuiszorg; nachtdienst / oproepkracht
                          Oosterscheldeziekenhuis (nu ADRZ)
1989 – 1992        Beschermende Woonvorm Huize Siloam, voor
                          ex-psychiatrische mensen ’s Heerenhoek
                          (tegenwoordig Emergis) begeleidster; projectleidster
                          verandertraject van liefdadigheidsinstelling naar
                          professionele instelling.
1989 – 1997        Emergis; verpleegkundige. Samenwerkingsverband met
                          BW’s tot stand gebracht
1993 – 1997        Federatie van Ouderverenigingen (FvO) ,
                          belangenbehartiging voor mensen met een
                          verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten,;
                          beleidsmedewerker.
                          Cursus zorgplan voor ouders ontwikkeld, cursus
                          Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
                          (WMCZ) ontwikkeld, protocol rondom geboorte
                          gehandicapt kind gemaakt en samenwerkingsverband
                          gerealiseerd tussen FvO en kinderartsen in ziekenhuis
                          Goes.
1994 – 1998        School voor Verpleegkundigen (later ZIZ en
                          ROC Zeeland tegenwoordig Scalda);
                          docente voor diverse inservice opleidingen
                          (zv, A, B, Z) voor diverse vakken en
                          daarnaast voor contractactiviteiten in de zorg.
                          Gedurende deze periode o.a. training voor
                          Middenkaderfunctionarissen in de zorg ontwikkeld
1998 – 2006        Competence Group, later Pushz
                          (dochteronderneming contractactiviteiten Hogeschool
                          Zeeland) seniortrainer. In deze periode opleidingen
                          Politie Zeeland / Openbaar Ministerie / Rijkswaterstaat
                          en Hogere Managementopleiding ontwikkeld
2006 – heden      Eigen bedrijf gestart: Carla Roose TMI, Trainer /
                          Mental coach / Interimdeskundige
                          Groot verandertraject voor Rijkswaterstaat (MOBZ)
                          ontwikkeld en begeleid/ getraind /maatwerk
                          managementopleiding voor Rijkswaterstaat en
                          Openbaar Ministerie /diverse ouderinitiatieven
                          naar eigen woonvormen voor mensen met een
                          verstandelijke beperking begeleid en vele
                          coachingstrajecten o.a. specialisten in het ziekenhuis
2006 – heden      Terminale thuiszorg verpleegkundige/ HBO-V bij
                          ABTZ; tegenwoordig Iriz / Carematch / Buurtzorgpension / Zorgzuster

Opleidingen:

1987 – 1991        Opleiding Hoger Beroepsonderwijs  HBO-IW; diploma
                          behaald

1991 – 1993        Kaderopleiding Gezondsheidszorg; diploma behaald

1992 – 1994        Opleiding HBO-V, 4-jarige opleiding in 2 jaar gedaan;
                          diploma behaald cum laude

1995 - 1997         Docentbevoegdheid behaald

1997 – 1998        Hogere Management Opleiding; diploma behaald

2012                   Gekwalificeerd voor MBTI step I en II
2012 - heden       Jaarlijkse bijscholingen t.b.v. vakbekwaamheid